POSLOVNA PREDSTAVITEV

Dvodnevni simpozij bo ponudil veliko priložnosti za izmenjavo strokovnih mnenj, stališč in
izkušenj ter je enkratna priložnost za predstavitev podjetij, ki na tak ali drugačen način
delujejo na področju vodnega gospodarstva. Pripravili smo različne predstavitvene možnosti
in vas vabimo, da izkoristite priložnost ter v okviru simpozija predstavite vaše podjetje
širšemu strokovnemu krogu.

MOŽNOSTI POSLOVNE PREDSTAVITVE NA SIMPOZIJU

1. OSNOVNA PREDSTAVITEV – 250 EUR

 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmorom;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija.

2. POSLOVNA PREDSTAVITEV – 400 EUR

 • objava predstavitvenega teksta podjetja v zborniku referatov (v obsegu do 100 besed) z logotipom podjetja;
 • možnost postavitve predstavitvenega panoja pred konferenčno dvorano;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani posveta pred predavanji in med odmorom;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija.

3. POSLOVNA PREDSTAVITEV Z MOŽNOSTJO RAZSTAVE – 800/1.000 EUR

 • objava predstavitvenega teksta podjetja v zborniku referatov (v obsegu do 100 besed) z logotipom podjetja;
 • možnost uporabe razstavnega prostora (cca 6 m2) v ali pred dvorano simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmorom;
 • udeležba enega/dveh udeležencev na strokovnem in družabnem delu simpozija.

4. CELOVITA POSLOVNA PREDSTAVITEV – 900 EUR

poslovna predstavitev podjetja na spletni podstrani simpozija;

 • objava predstavitvenega teksta podjetja v zborniku referatov (v obsegu do 100 besed) z logotipom podjetja;
 • možnost postavitve predstavitvenega panoja pred dvorano simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmorom;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija;
 • udeležba enega udeleženca na strokovnem in družabnem delu simpozija.

5. CELOVITA POSLOVNA PREDSTAVITEV IN SPONZORSTVO ODMORA (1. ali 2. dan) – 1.000 EUR

 • navedba podjetja kot sponzorja pogostitve med odmorov na tiskanem vabilu na simpozij, na programu objavljenem na spletnem naslovu simpozija in posredovanem prek e-najav simpozija;
 • poslovna predstavitev podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava predstavitvenega teksta podjetja v zborniku referatov (v obsegu do 100 besed) z logotipom podjetja;
 • možnost postavitve predstavitvenega panoja pred dvorano simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmorom;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija;
 • udeležba enega udeleženca na strokovnem in družabnem delu simpozija.

6. CELOVITA POSLOVNA PREDSTAVITEV IN SPONZORSTVO SLAVNOSTNE VEČERJE ALI DRUŽABNEGA DOGODKA – OD 1.500 EUR DALJE

 • navedba podjetja kot sponzorja slavnostne večerje ali družabnega dogodka na tiskanem vabilu simpozija, na programu objavljenem na spletnem naslovu simpozija in posredovanem prek e najav;
 • možnost kratkega nagovora udeležencev pred slavnostno večerjo ali družabnim dogodkom;
 • poslovna predstavitev podjetja na spletni podstrani simpozija;
 • objava predstavitvenega teksta podjetja v zborniku referatov (v obsegu do 100 besed) z logotipom podjetja;
 • možnost postavitve predstavitvenega panoja pred dvorano simpozija;
 • objava logotipa v priložnostni mapi simpozija, v kateri bodo udeleženci prejeli gradivo;
 • objava logotipa na predstavitveni prezentaciji sponzorjev v dvorani simpozija pred predavanji in med odmorom;
 • možnost razdelitve promocijskega gradiva v mapi, ki jo prejmejo udeleženci simpozija;
 • udeležba dveh udeležencev na strokovnem in družabnem delu simpozija.

 

Prenesite predstavitev ponudbe v slovenskem jeziku [PDF]

Prenesite predstavitev ponudbe v angleškem jeziku [PDF]

 

Predstavitvene možnosti se lahko dopolnjujejo in različno kombinirajo ter prilagodijo poslovnim potrebam sponzorjev.

Za podrobnejše informacije nam pišite na e-naslov info@vodnidnevi.si ali pokličite na tel. št. 041 821 821- mag. Stanka Cerkvenik.