Slovensko društvo za zaščito voda tudi letos organizira simpozij Vodni dnevi z mednarodno udeležbo. Tradicionalno srečanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo s problematiko zaščite slovenskih voda, bo potekalo 5. in 6. oktobra 2017 v Kongresnem centru Portus v Portorožu. Na simpoziju bomo z udeležbo slovenskih in tujih predavateljev pokazali, katere dobre prakse smo doslej že vpeljali v svoje procese ali jih prepoznavamo kot priložnosti za prihodnje.

OSREDNJA TEMA SIMPOZIJA: VODA IN PRILOŽNOSTI

 

Pozornost udeležencev srečanja bo usmerjena v številne priložnosti, s katerimi se srečujemo pri gospodarskem in socialnem razvoju naše družbe, s poudarkom na varovanju in zaščiti vodnega okolja.
Voda je osnova za življenje in nujno potrebna za naše preživetje in obstoj. Je povsod prisotna, a njena razporeditev v prostoru in času ter njeno kakovostno stanje ne zadovoljujeta vseh potreb živih bitij. Priložnosti za izboljšave, ki se ponujajo s spremembami in razvojem tehnologij ter procesov, storitev in konceptov, zasnov in načrtov, ki so v povezavi z varovanjem in zaščito voda, so med nami. Kako, kje in kdaj jih bomo izkoristili, pa je odvisno predvsem od nas.

Program

Program simpozija bomo objavili v kratkem.

Sponzorji